MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu QTP với giá mục tiêu 22.800 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Điện

Download : baocaocapnhatqtp-9985.pdf

Chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu QTP của CTCP nhiệt điện Quảng Ninh với giá mục tiêu 12 tháng ở mức 22.800 đồng/CP.

Các luận điểm chính: 1) Hiệu quả kinh doanh tăng lên khi chi phí khấu hao và tài chính giảm xuống; 2) Nhu cầu hệ thống điện dự báo tăng mạnh trở lại từ 2022 khi dịch Covid được kiểm soát; 3) Chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn trong những năm tới khi lợi nhuận tăng;

Về kết quả kinh doanh, sản lượng điện sản xuất trong quý 3 tăng 34% so với cùng kỳ, sản lượng điện 9 tháng đầu năm đạt 5,3 tỷ kwh, sản lượng điện thương phẩm đạt 4,8 tỷ kwh, hoàn thành 74% kế hoạch cả năm. Riêng trong quý 3, sản lượng điện thương phẩm đạt 1,46 tỷ kwh, tăng mạnh 34% so với cùng kỳ năm trước, đưa kết quả kinh doanh từ mức lỗ cùng kỳ năm trước thành lãi.

Lợi nhuận 9 tháng đầu năm vượt 25% kế hoạch cả năm: Doanh thu 9 tháng đạt 6.238 tỷ đồng, bằng 93% cùng kỳ năm trước và hoàn thành 75% kế hoạch năm. Đặc biệt nhờ tiết giảm chi phí khấu hao, chi phí lãi vay, trong khi sản lượng điện tốt lên, lợi nhuận trước thuế đạt 421 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 40 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020 và vượt 25% kế hoạch cả năm.

Điểm nhấn: Nhà máy hoạt động ổn định, duy trì sản lượng cao, gia tăng hiệu quả kinh doanh. Năm 2021 dự kiến sản lượng điện sản xuất vượt kế hoạch 7,17 tỷ kwh. Năm 2022 chúng tôi đánh giá công ty có thể đạt sản lượng từ 7,2 - 7,3 tỷ kwh do nhu cầu điện tăng, nguồn thuỷ điện dự báo bị hạn chế do thời tiết, trong khi một số nhà máy nhiệt điện than trong khu vực gặp sự cố kỹ thuật.

Giảm chi phí khấu hao và lãi vay: Từ 2020 khi nhà máy QN1 cơ bản khấu hao xong phần máy móc thiết bị, chi phí khấu hao của công ty được điều chỉnh và giảm tương đối lớn từ mức gần 2.000 tỷ/năm về mức 1.100 tỷ/ năm. Từ 2022, chi phí khấu hao tiếp tục giảm thêm khoảng 250 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí lãi vay cũng giảm xuống khi công ty cơ bản sẽ trả xong Vay nợ dài hạn trong năm 2022.

Nhu cầu tiêu thu điện hồi phục và tăng khoảng 9 - 10% trong 2022: Nhu cầu điện có khả năng tăng 9 - 10% sau khi có mức tăng chậm dưới 4% trong năm 2021. Trong dài hạn đến 2025 nhu cầu tiêu thụ điện vẫn được dự báo ở mức từ 8,6 – 9,4%/năm, là cơ hội để công ty tiếp tục phát triển ổn định.

Chúng tôi dự báo sản lượng điện cả năm 2021 sẽ đạt mức 7,2 tỷ kwh, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Tổng doanh thu cả năm đạt mức 9.265 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 750 tỷ đồng, thu nhập mỗi cổ phần đạt 1.584 đồng.

Trong năm 2022, chúng tôi dự báo sản lượng điện tiếp tục duy trì mức tối thiểu 7,2 tỷ kwh, doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 10.167 tỷ đồng và 1.054 tỷ đồng, tăng 10% và 40% so với 2021.

Định giá cổ phiếu: Kết hợp phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền vốn chủ sở hữu và so sánh PE-PB, giá trị cổ phiếu QTP được xác định ở mức 22.800 đồng/cổ phần.


VNIndex

1,241.44

8.06 (0.65%)

 
VNIndex 1,241.44 8.06 0.65%
HNX 308.49 2.54 0.82%
UPCOM 93.12 -0.51 -0.55%
26/05/2022
27/05/2022
30/05/2022
31/05/2022
01/06/2022
02/06/2022
03/06/2022
07/06/2022
09/06/2022
17/06/2022