MBS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu GAS

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Gas - khí

Download : baocaocapnhatgas-8907.pdf

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu GAS của Tổng công ty Khí Việt Nam, giá mục tiêu 113.900 đồng/CP, tiềm năng tăng giá 12,3%, thị suất cổ tức 3,6%.

Mức giá này phản ánh kỳ vọng của chúng tôi về vai trò quan trọng của GAS trong quá trình dịch chuyển sang điện khí LNG tại Việt Nam cũng như vị thế tài chính vững chắc của doanh nghiệp. Các rủi ro chính đối với khuyến nghị bao gồm: giá dầu giảm xuống mức thấp hơn dự kiến và sản lượng khí khô sản xuất thấp hơn dự kiến.