MBS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PNJ

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Vàng bạc

Download : baocaocapnhatpnj-2007.pdf

Chúng tôi khuyến nghị mua và thay đổi giá mục tiêu của PNJ lên 91.200 đồng/cổ phiếu (tăng 16% tăng giá, sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền).

Năm 2022, trong với bối cảnh thị trường nhiều khó khăn và biến động, CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng với doanh thu thuần đạt đạt 33.876 tỷ đồng (tăng 73,3% so với năm trước) và 1.807 tỷ đồng (tăng trưởng 75,6%), qua đó lần lượt hoàn thành 131,1% và 136,9% kế hoạch đã đề ra.

Doanh thu bán lẻ năm 2022 tăng 79,7% so với cùng kỳ nhờ việc triển khai hoạt động phát triển khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ đạt hiệu quả. Doanh thu sỉ tăng 56,1% so với cùng kỳ nhờ việc phát triển tập khách hàng sỉ hiệu quả cùng danh mục hàng hoá đa dạng. Doanh thu vàng 24K tăng mạnh khi nhu cầu vàng miếng gia tăng 74,6%.

Tính đến cuối năm 2022, hệ thống PNJ có 364 cửa hàng độc lập bao gồm 343 cửa hàng PNJ Gold, 7 cửa hàng PNJ Silver (+292 SiS), 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery (+12 SiS), 5 cửa hàng Style by PNJ (+32 SiS), 3 cửa hàng PNJ Watch (+86 SiS) và 3 cửa hàng PNJ Art.

2 tháng đầu năm 2023, PNJ đạt doanh thu thuần đạt 6.976 tỷ đồng (giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 556 tỷ đồng (tăng trưởng 6,4%).

Chúng tôi khuyến nghị mua và thay đổi giá mục tiêu của PNJ lên 91.200 đồng/cổ phiếu (tăng 16% tăng giá, sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền). Các yếu tố thúc đẩy giá: (1) Hưởng lợi khi tầng lớp trung lưu tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng (2) Tiếp tục mở rộng chiếm lĩnh thị phần Mảng bán lẻ, (3) Đổi mới, tái cơ cấu, áp dụng chuyển đổi số, triển khai nhiều chương trình nhằm mở rộng tệp khách hàng.