MBS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VIB

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaocapnhatvib-3905.pdf

Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VIB của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam nhưng điều chỉnh giảm giá mục tiêu xuống còn 26.800 đồng/CP với việc điều chỉnh giảm mức cho lợi nhuận trước thuế cả năm 2023 so với báo cáo gần nhất.

Luận điểm đầu tư: Tỷ trọng bán lẻ gần 90% danh mục cho vay giúp NIM được duy trì. Các mảng cho vay chủ lực của VIB gồm mua nhà, mua xe và cho vay kinh doanh chiếm 90% tổng dư nợ. Trong đó phần lớn các khoản vay là trung và dài hạn (chiếm 69.7% dư nợ tại cuối Q1/2023) với lãi suất thả nổi giúp NIM của ngân hàng được duy trì dù COF gia tăng mạnh. Ngoài ra các khoản vay hợp vốn nước ngoài và liên ngân hàng cũng đóng góp vào việc duy trì NIM.

Bên cạnh đó, thu nhập ngoài lãi duy trì đà tăng trưởng nhờ hoạt động thu phí và banca. Hoạt động thu phí đòng vai trò chủ đạo trong việc gia tăng thu nhập ngoài lãi (NOI) của VIB trong khi các mảng như đầu tư chứng khoán hay ngoại hối đều chưa khả quan. Nguồn thu từ phí chiếm trung bình 99% tổng thu nhập ngoài lãi của VIB trong 8 quý gần nhất. Hoạt động thanh toán là hoạt động tạo ra nguồn thu ngoài lãi lớn nhất với tỷ trọng 58.2% trong Q1/2023. NOI được dự báo sẽ giảm đà tăng trong năm 2023 và phục hồi ở mức 25%/năm trong 5 năm tiếp theo.

Thêm vào đó, tỷ trọng TPDN và tài trợ dự án bất động sản không đáng kể. So với các ngân hàng tương đương thì tỷ trọng TPDN/dư nợ của VIB đang nằm trong nhóm thấp nhất toàn ngành. Bên cạnh TPDN, cho vay tài trợ dự án BĐS cũng chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong danh mục cho vay của VIB. TPDN và tài trợ dự án BĐS chiếm 2.5% tổng dư nợ của VIB tại cuối quý I/2023. Những khó khăn hiện tại của thị trường TPDN và các dự án bất động sản gần như không tác động đến chất lượng tài sản của VIB.

Rủi ro đầu tư: Mục tiêu tăng trưởng tín dụng khá cao trong năm 2023 sẽ là một thách thức. Chúng tôi đánh giá rằng trong bối cảnh tăng trưởng toàn ngành vẫn đang còn nhiều thách thức thì việc NHNN cấp một hạn mức tín dụng cao sẽ tạo ra một áp lực không nhỏ cho Ban lãnh đạo Ngân hàng này. Lãi suất huy động giảm trong những tháng đầu của quý II/2023 cũng khiến cho hoạt động huy động sẽ không được như kỳ. Ngoài ra, nợ xấu có khả năng tăng mạnh hơn dự kiến do đặc thù từ danh mục cho vay bán lẻ.