MBS: Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu PC1

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Điện

Download : baocaocapnhatpc1-8157.pdf

Mảng xây lắp hưởng lợi trong trung hạn nhờ Quy hoạch Điện VIII: Hoạt động xây lắp của CTCP Tập đpàn PC 1 (mã PC1) từ sau năm 2023 được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ Quy hoạch điện VIII vừa được ban hành do nhu cầu xây lắp lưới truyền tải điện và phát triển dự án năng lượng tái tạo tăng ổn định, trong khi PC1 có năng lực tổng thầu EPC hàng đầu Việt Nam.

Mảng sản xuất điện gặp khó khăn trong ngắn hạn: Các nhà máy thủy điện gặp khó khăn do ảnh hưởng từ pha El Nino tuy nhiên các nhà máy điện gió được huy động sản lượng tốt và mang lại doanh thu ổn định trong giai đoạn 2023-2024.

Kỳ vọng doanh thu được hỗ trợ bởi mảng khai khoáng niken và bất động sản khu công nghiệp (BĐS KCN): Mảng khai khoáng niken dự kiến ghi nhận doanh thu từ Quý 2/2023 với biên lợi nhuận gộp khoảng 16%; mảng BĐS KCN được kỳ vọng mang lại doanh thu từ cả hoạt động cho thuê và khai thác, vận hành các dự án.

Tiềm năng tăng giá: (1) Các dự án bất động sản nhà ở được cấp phép và bàn giao nhanh hơn dự kiến; (2) Tốc độ triển khai các dự án năng lượng tái tạo và lưới truyền tải của EVN nhanh hơn dự kiến

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị giữ đối với cổ phiếu PC1, giá mục tiêu 1 năm là 33.400 VNĐ/cp (tăng trưởng 12.9% so với giá đóng cửa ngày 06/6/2023).