MBS: Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu TCB

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaocapnhattcb-8525.pdf

Chúng tôi khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu TCB với giá mục tiêu 12 tháng là 35.600 đồng/CP.

Chúng tôi điều chỉnh dự báo lợi nhuận 2023-2024 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TCB – sàn HOSE) lần lượt giảm 6,3% và 18.4% so với dự báo trước đó do NIM được dự báo suy giảm 30 điểm cơ bản. Đợt sụt giảm từ đầu tháng 9 đã đưa cổ phiếu TCB về vùng định giá hấp dẫn (0.8x lần P/B).

Chúng tôi cho rằng đây thời điểm nên nắm giữ cổ phiếu TCB, một ngân hàng có chất lượng tài sản tốt, với kỳ vọng lợi nhuận sau thuế sẽ tăng trưởng trung bình 22.0%/năm trong giai đoạn 2024 - 2025, trên cơ sở thị trường bất động sản sẽ tích cực hơn từ giữa năm 2024 cũng như tín dụng tăng trưởng ở mức 20% mỗi năm.