PHS: Khuyến nghị nắm giữ dành cho OIL với giá mục tiêu 7.870 đồng/CP

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Dầu khí

Download : oil-20200529-v_EGFR.pdf

Chúng tôi dự phóng năm 2020, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (OIL) đạt doanh thu đạt 4.600 tỷ đồng (giảm 47,9% so với năm ngoái), lợi nhuận sau thuế đạt -23 tỷ đồng trên kịch bản giá dầu 30 USD/thùng.

Dựa trên phương pháp EV/EBITDA và P/B, ước tính mức giá hợp lý của cổ phiếu OIL năm 2020 là 7,870 VND/cổ phiếu, giảm 1.6% so với mức giá hiện tại. Từ đó đưa ra khuyến nghị giữ cho cổ phiếu này.

Rủi ro: (1) Covid-19 bùng phát mạnh mẽ và chưa được kiểm soát, tình hình biến động phức tạp; (2) Cạnh tranh từ các đối thủ trong ngành; (3) Biến động giá dầu; (4) Rủi ro chính sách; (5) Rủi ro tỷ giá.