TPS: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu MWG

Nguồn : TPS - CTCK Tiên Phong

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Download : tps-baocao-mwg-28082023-8493.pdf

Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu MWG của CTCP Thế giới di động đã tăng 21,7% so với thời điểm đầu tăng, cao hơn mức tăng 19,3% của VN-Index.

Chúng tôi cho rằng, lợi nhuận MWG nhiều khả năng sẽ tạo đáy và sẽ phục hồi trở lại vào năm 2024 khi chiến lươc cạnh tranh về giá để gia tăng thị phần kết thúc và nhu cầu tiêu dùng cải thiện khả quan hơn.

Bên cạnh đó, kỳ vọng về hiệu quả hoạt động của BHX tốt hơn cũng như thông tin về việc bán cổ phần sẽ là những yếu tố tác động tích cực lên diễn biến giá cổ phiếu MWG trong thời gian sắp tới.

MWG đang giao dịch với P/E trailing là 46.7x (cao hơn mức trung bình 10 năm là 15.6x) và P/B trailing là 3.05x (thấp hơn so với mức trung bình 10 năm là 4.5x). Do đó chúng tôi khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu MWG.

Rủi ro đầu tư: MWG có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan như sau: (1) tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đặc biệt là Trung Quốc, không như kì vọng, gián tiếp ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu dùng trong nước; và (2) dấu hiệu lạm phát đang quay trở lại ở Việt Nam đặc biệt vào 4 tháng cuối năm do yếu tố chi phí đẩy.