Báo cáo tài chính tóm tắt của 27 ngân hàng TMCP năm 2021

Nguồn : Báo cáo của doanh nghiệp

Ngành : Ngân hàng

Download : niengiamnganhang2022-5230.pdf

Trong phần này, Đặc san đăng tải BCTC tóm tắt của 27 ngân hàng TMCP, là những ngân hàng đã công bố BCTC (hợp nhất) năm 2020 đã kiểm toán trên website của mình. Nói cách khác, các BCTC tóm tắt sau đây không bao gồm BCTC của Ngân hàng TMCP Bảo Việt, Ngân hàng TMCP Đông Á, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Bản Việt, các ngân hàng 100% vốn nhà nước, 100% vốn nước ngoài và các ngân hàng liên doanh.

Theo đó, các số liệu tổng quan mà chúng tôi trình bày sau đây cũng chỉ dựa trên 27 BCTC này. Như vậy có thể nói, các số liệu tổng quan này không phản ánh tình hình hoạt động của cả hệ thống ngân hàng, nhưng theo chúng tôi, chúng cũng cung cấp những giá trị nhất định cho quý bạn đọc.


VNIndex

1,274.69

0.49 (0.04%)

 
VNIndex 1,274.69 0.49 0.04%
HNX 303.02 -0.95 -0.31%
UPCOM 92.64 -0.2 -0.22%
18/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
14/09/2022
15/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022