BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu ACB

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaocapnhatacb-4598.pdf

BVSC khuyến nghị OUTPERFORM cho ACB với mức giá mục tiêu là 31.800 đồng/cp, tương đương mức lợi suất 30%.

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu ACB

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Luận điểm đầu tư dành cho cổ phiếu ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu là: Chất lượng tài sản tốt, tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp trong nhiều năm liền;

Chiến lược thận trọng: Không đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp; tỷ trọng cho vay các công ty phát triển bất động sản được giữ ở mức thấp;

Thêm vào đó là bộ đệm dự phòng tốt giúp ngân hàng không gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý nợ xấu và lợi suất sinh lời cao và bền vững.

Rủi ro: Tình hình vĩ mô trong và ngoài nước diễn biến tiêu cực khiến cầu tín dụng phục hồi chậm hơn dự kiến. Điều kiện thị trường không thuận lợi ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh ngoại hối, chứng khoán. Thu nhập mảng banca giảm trước những động thái chấn chỉnh của Chính phủ.