BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DGW và PET

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Download : baocaocapnhatnganhict-9367.pdf

BVSC duy trì khuyến nghị Outperform đối với cổ phiếu DGW của CTCP Thế giới số tại mức giá mục tiêu theo DCF là 50.000 đồng/CP (Upside: 43,5%). DGW là cơ hội đầu tư hấp dẫn với P/E 8,5x (2023) và 7,1x (2024), so với mức trung bình 3 năm là 14,2x và mức CAGR giai đoạn 2022-2025 là 12,1%.

Chúng tôi ưa thích DGW với danh mục sản phẩm vượt trội, mô hình kinh doanh năng động và Ban lãnh đạo tâm huyết với những nỗ lực mở rộng doanh nghiệp theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang đã được chứng minh.

BVSC cũng đưa ra khuyến nghị Outperform đối với PET của Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí tại mức giá mục tiêu theo DCF là 24.850 đồng/CP (Upside: 15,6%). PET đang giao dịch tại P/E 11,4x (2023) và 9,1x (2024), so với trung bình 3 năm là 11,6x và mức CAGR mạnh mẽ 30% trong 2022 - 2025.

Sau khi thanh lý hết các khoản đầu tư chứng khoán thua lỗ, giai đoạn khó khăn nhất có vẻ đã qua đối với PET. Đồng thời, hoạt động kinh doanh cốt lõi đang cho thấy sự cải thiện, với việc Samsung đang dần cải thiện vị thế cạnh tranh của mình.