BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu IJC

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Bất động sản

Download : baocaocapnhatijc-2182.pdf

Căn cứ kế hoạch CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC – sàn HOSE) đề ra và bối cảnh thị trường, BVSC ước tính doanh thu năm 2023 là 1.609 tỷ đồng, giảm 18% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 427 tỷ đồng, giảm 16%.

Mặc dù, lợi nhuận năm 2023 giảm so với năm 2022 nhưng vẫn tích cực trong bối cảnh hiện tại. Kế hoạch phát hành cho cổ đông hiện hữu là động lực để IJC duy trì kết quả kinh doanh.

Chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu IJC vẫn đang định giá thấp so với giá trị hợp lý của Công ty. Theo ước tính thận trọng của BVSC, giá hợp lý mỗi cổ phần IJC là 19.397 đồng/cp, cao hơn 30,6% giá thị trường ngày 21/7/2023.

Chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM với cổ phiếu IJC cho mục tiêu đầu tư trung hạn. Triển vọng khả quan hơn vào năm 2024 và các thông tin chi tiết hơn về góp vốn vào Becamex Bình Phước sẽ là điểm nhấn cho IJC trong thời gian tới. Rủi ro: thị trường bất động sản phục hồi kéo dài hơn so với kỳ vọng.