BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu PNJ

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Vàng bạc

Download : baocaocapnhatpnj-5068.pdf

CTCP Vàng bạc Đá quý Nhú Nhuận (PNJ – sàn HOSE) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023, trong đó phần thảo luận tập trung vào triển vọng nhu cầu và chiến lược của Ban lãnh đạo cho sự phát triển trong ngắn và trung hạn của Công ty.

BVSC duy trì dự báo lợi nhuận ròng 2023 cho PNJ là 1.962 tỷ đồng (tăng 8,6% so với năm trước), tăng trưởng 18,9% trong 2024 và 10,6% trong 2025.

BVSC duy trì giá mục tiêu với PNJ ở mức 92.200 đồng/CP (Upside: 21%). Ở mức giá hiện tại, PNJ đang giao dịch tại P/E là 11,6x (giữa 2024) và 10,7x (2024), so với trung bình 5 năm là 18,0x. BVSC ưa thích PNJ với vị thế dẫn đầu thị trường và câu chuyện dài hạn nhờ sự mở rộng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam.