BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho PC1 với giá mục tiêu 24.000 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Điện

Download : bvsc2b-2bbao2bcao2bcap2bnhat2bpc12b062020_IQWC.pdf

CTCP Xây lắp điện 1 (PC1) là công ty đầu ngành trong lĩnh vực xây lắp điện nên dường như thị trường đang nhìn vào mảng xây lắp điện để đánh giá PC1. Tuy nhiên, trong những năm gần đây công ty đã liên tục đưa vào vận hành những nhà máy thủy điện mới có hiệu quả hoạt động cao.

Năm 2020, lợi nhuận gộp của sản xuất điện chiếm 40% tổng giá trị lợi nhuận gộp. Đến năm 2021, mảng sản xuất điện đóng góp lên tới 62% tổng lợi nhuận gộp của PC1.

Mức đóng góp của mảng năng lượng trong tổng lợi nhuận tiếp tục tăng lên từ năm 2022 khi các dự án điện gió vận hành thương mại tròn năm.

Tính riêng mảng sản xuất điện, giá trị định giá của mảng này cao hơn 8,8% so với mức giá đang giao dịch của PC1.

PC1 hiện tại có thể xem là công ty sản xuất điện đang được định giá rẻ và sở hữu thêm mảng xây lắp điện có vị thế đầu ngành cũng như sở hữu mảng phát triển bất động sản hiệu quả, vì vậy chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu PC1 với mức giá mục tiêu là 24.000 đồng/CP (tiềm năng tăng giá 31,8% so với mức giá đóng cửa ngày 04/6/2020 là 18.200 đồng/CP)