BVSC: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu CTD

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Bất động sản

Download : baocaocapnhatctd-9312.pdf

Chúng tôi dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2023 của CTCP Xây dựng Coteccons (CTD – sàn HOSE) hồi phục lên mức lần lượt 17.700 tỷ đồng (tăng 22% so với năm trước) và 191 tỷ đồng (tăng trưởng 824%). Kết quả dựa trên dự phóng nguồn backlog hồi phục lên mức 17.000 tỷ đồng và giá trị hợp đồng ký mới ước đạt 19.000 tỷ đồng trong năm 2023.

Mức trích lập khoản phải thu dự báo giảm xuống 172 tỷ trong năm 2023 và 113 tỷ đồng trong 2024. Khoản phải thu của 16 dự án tồn đọng từ thời Ban lãnh đạo cũ dự kiến được trích lập 98% vào cuối 2023. Khoản phải thu của dự án Nam Hội An có rủi ro thấp do chủ đầu tư vẫn đang thanh toán đầy đủ theo tiến độ 2-3 lần/tháng. Dòng tiền của chủ đầu tư đang tương đối tốt khi du lịch tại Đà Nẵng đang hồi phục mạnh giúp tăng nguồn thu của Casino, khách sạn.

Biên lợi nhuận của CTD dự báo hồi phục lên 3% trong năm 2023 và 3,5% trong năm 2024. Chúng tôi kỳ vọng với giá nguyên vật liệu và giá nhân công dự báo ổn định, CTD đang tiếp tục quản lý chặt chẽ hoạt động, giảm nhân sự và các chức vụ quản lý để tiết giảm chi phí hoạt động sẽ giúp CTD giảm chi phí giá vốn. CTD tăng tỷ trọng dự án khu công nghiệp, hạ tầng trong backlog giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện.

CTD sau quá trình tái cơ cấu đã đạt được thành quả nhất định. Nguồn việc đã hồi phục trở lại với backlog hơn 17.000 tỷ đồng nhờ chính sách “Repeat Sales” hiệu quả và chiến lược đa dạng hóa các dự án tham gia đấu thầu. CTD duy trì được vị thế là chủ thầu có quy mô doanh thu lớn nhất và có tài chính lành mạnh, tỷ trọng vay nợ thấp.

Sử dụng phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền giá mục tiêu cho cổ phiếu CTD là 66.234 đồng/cổ phiếu. Do giá giao dịch hiện tại của CTD đang cao hơn giá đóng cửa ngày 09/8/2023 là 0,4%, BVSC khuyến nghị NEUTRAL đối với cổ phiếu CTD.