BVSC: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu DPM

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Phân bón - hóa chất

Download : baocaocapnhatdpm-1170.pdf

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM – sàn HOSE) kỳ vọng tiêu thụ Ure trong nước sẽ phục hồi vào năm 2023 nhờ: (1) giá Ure hạ nhiệt; và (2) Trung Quốc mở cửa tác động tích cực tới các mặt hàng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc, dẫn tới nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng. Công ty kỳ vọng tiêu thụ Ure trong nước sẽ phục hồi 12-16% trong năm 2023 do giá giảm thúc đẩy nhu cầu Ure tăng mạnh hơn.

Chúng tôi nhận định giá Ure có thể chạm đáy vào quý I/2023 và phục hồi dần từ giữa hoặc cuối quý 2 trở đi, với kỳ vọng: (1) một cuộc đấu thầu mua Ure của Ấn Độ có thể diễn ra trong quý II/2023; và (2) nhu cầu tiêu thụ nội địa phục hồi rõ rệt hơn trong tháng 5 khi mà mùa mưa đến gần và tháng 5–tháng 7 là mùa cao tiêu thụ phân bón để phục vụ cho vụ mùa Hè Thu.

DPM có tiềm lực tài chính mạnh mẽ với số dư tiền mặt ròng 8.700 tỷ đồng trong khi tỷ lệ nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu -59% vào cuối năm 2022, hỗ trợ Công ty chi trả cổ tức tiền mặt cao và ổn định 3.000–4.000 đồng/cổ phiếu trong giai đoạn 2023–2028 (Công ty dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt 2023 là 40%). Chúng tôi nhận định rằng DPM là cơ hội đầu tư nhận cổ tức hấp dẫn (với lợi suất cổ tức dao động từ 7,5- 13%) trong giai đoạn 2023-2028 trong bối cảnh giá Ure có xu hướng giảm và đi ngang, thay vì là cổ phiếu được giao dịch dựa theo diễn biến giá Ure.

Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của DPM trong năm 2023 lần lượt đạt 14.080 tỷ đồng (giảm 24% so với năm ngoái) và 1.438 tỷ đồng (giảm 74%) do giá bán giảm mạnh. Ở mức giá hiện tại, DPM đang giao dịch tại mức P/E 2023 là 9,0x; cao hơn mức P/E trung bình 5 của doanh nghiệp là 7,4x. Với phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) và P/E, BVSC khuyến nghị NEUTRAL cho DPM với giá mục tiêu là 36.300 đồng/cổ phiếu – với tỷ suất sinh lời là 9,7%.