BVSC: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu DPM

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Phân bón - hóa chất

Download : baocaocapnhatdpm-2740.pdf

Chúng tôi hạ dự phóng lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM – sàn HOSE) từ mức 1.438 tỷ đồng xuống còn 1.054 tỷ đồng do lợi nhuận mảng NPK và hóa chất kém khả quan.

Tuy nhiên, bước sang 2024, chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận sau thuế của DPM tăng 35%nhờ biên lãi gộp của các mảng kinh doanh cốt lõi cải thiện, nhất là mảng sản xuất NPK.

Ở mức giá hiện tại, ước tính mức P/E 2024 của DPM ~ 9,6x, tương đương so với mức P/E ngành trung bình 5 năm là 9,7x. BVSC duy trì khuyến nghị NEUTRAL cho DPM với giá mục tiêu là 35.200 đồng/cổ phiếu.