BVSC: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu PLC

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Dầu khí

Download : baocaocapnhatplc-9077.pdf

Tiến độ xây dựng chậm hơn dự kiến có thể khiến hoạt động Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP (mã PLC) bị ảnh hưởng. Do nhựa đường được sử dụng cuối cùng trong quá trình xây dựng đường bộ, nên việc chậm bàn giao mặt bằng cùng khó khăn về nguồn cung nguyên vật liệu có thể khiến hoạt động xây dựng chậm lại so với kế hoạch.

Chúng tôi giảm dự phóng tiến độ xây dựng các dự án thành phần giai đoạn 2 trong năm 2023 xuống 20% từ mức 25%, tuy nhiên bổ sung thêm khối lượng công việc từ các dự án thành phần giai đoạn 1 còn xây dựng cho đến thời điểm hiện tại.

Biên gộp kỳ vọng cao hơn trong 2 quý đầu năm do giá dầu thấp. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng giá dầu sẽ tăng trở lại trong 2H2023 khi chênh lệch cung cầu gia tăng, và các yếu tố cơ bản thể hiện một cách rõ ràng hơn. Ảnh hưởng của giá dầu lên biên gộp có thể phần nào được giảm đi nếu PLC hoàn thành kế hoạch mở rộng các bể chứa trong năm nay, tuy nhiên hiện tại chưa có thông tin chi tiết về các kế hoạch này.

Chi phí hoạt động tăng lên để gia tăng nhận diện thương hiệu, nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng các dòng sản phẩm mới của PLC. Hiện tại công ty đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm dầu nhờn gốc tổng hợp có chất lượng tốt hơn, do đó cần nhiều các hoạt động marketing, trích hoa hồng và hợp tác nhiều hơn với các gara ngoài hệ thống PLX

Sử dụng bình quân của 3 phương pháp FCFF, FCFE và so sánh P/E, chúng tôi khuyến nghị NEUTRAL đối với cổ phiếu PLC tại mức giá mục tiêu cho năm 2023 là 37.800 đồng/CP với upside 12,5%. Với việc đầu tư công là một trong những động lực tăng trưởng chính trong năm 2023, chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận của PLC sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong nửa cuối năm 2023 so với thời điểm đầu năm.