BVSC: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu QNS

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Mía đường

Download : baocaocapnhatqns-609.pdf

Kết quả kinh doanh quý I/2023 của CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS – UPCoM) tăng trưởng ấn tượng với doanh thu thuần 2.130 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 317 tỷ đồng, tăng trưởng 80%.

Cập nhật kết quả kinh doanh 4 tháng 2023 với doanh thu 3.410 tỷ đồng (tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận trước thuế 580 tỷ đồng (tăng trưởng 98%). Trong đó, mía đường tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ về cả doanh thu và lợi nhuận trong khi sữa đậu nành chưa khởi sắc về doanh thu, lợi nhuận đi ngang cùng kỳ.

BVSC dự báo năm 2023 với doanh thu 9.959 tỷ đồng (tăng 20,6% so với năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế 1.528 tỷ đồng (tăng trưởng 18,8%), điều chỉnh tăng lần lượt 5% và 10%. Trong đó, thay đổi chủ yếu là giá và sản lượng đường kỳ vọng cho cả năm được điều chỉnh tăng thêm lần lượt 5% và 7%. EPS dự báo 5.071 đồng/cp và P/E dự phóng 9,1x tại giá thị trường ngày 15/5/2023.

Khuyến nghị đầu tư: Với việc giá cổ phiếu đã tăng hơn 20% kể từ cuối tháng 3/2023 phản ánh kết quả kinh doanh quý I/2023 cũng như triển vọng cả năm tích cực, BVSC hạ khuyến nghị xuống NEUTRAL đối với QNS, giá kỳ vọng 49.600 đồng/CP tương ứng với P/E mục tiêu 9,8x – mức bình quân trong 2 năm trở lại đây.