BVSC: Khuyến nghị trung lập dành cho TCB

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ngân hàng

Download : bvsc2b-2bbao2bcao2bcap2bnhat2btcb2b52020_PUVQ.pdf

Chúng tôi ưa thích Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán TCB) do đây là ngân hàng đã duy trì được tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm với mức tăng trưởng kép 10 năm qua là 19,5%/năm.

Cùng với đó, Techcombank là ngân hàng có văn hóa đổi mới sáng tạo và là ngân hàng tiên phong trong việc tạo ra nhiều dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Techcombank cũng là ngân hàng có hiệu quả hoạt động cao với ROE bình quân 4 năm gần đây lên tới 21,1% với đòn bẩy tài chính thấp nhất trong hệ thống ở mức 6,2 lần.

Tuy nhiên, chúng tôi quan ngại ngành ngân hàng có thể chịu tác động xấu từ Covid19, mức tập trung vào ngành Bất động sản ở mức cao ở Techcombank và mức định giá chưa hấp dẫn thì chúng tôi khuyến nghị NEUTRAL đối với TCB với mức giá mục tiêu là 22.400 VND/CP.