MBS: Báo cáo Kinh tế Việt Nam tháng 1/2023

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Kinh tế vĩ mô

Download : bao-cao-kinh-te-viet-nam-thang-1-2023-5608.pdf

So với tháng trước, CPI tháng 01/2023 tăng 0,52%.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong tháng 1 năm 2023 so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước đều giảm.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 01/2023 ước giảm 14,6% so với tháng trước và giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 01/2023 ước đạt 27 nghìn tỷ đồng, bằng 4% kế hoạch năm và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 4,4% và tăng 12,4%).

Đồng VND đang tăng giá só với đồng USD. So với cuối tháng 12 năm ngoái, tỷ giá VND/USD trên thị trường tự do giảm 230 đồng và hiện giao dịch ở mức 23.510 đồng/USD.