MBS: Báo cáo ngành ngân hàng 2022

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Ngân hàng

Download : bao-cao-nganh-ngan-hang-14-12-2021-3869.pdf

Vốn hóa nhóm ngành ngân hàng có mức tăng trưởng ổn định trong thời kỳ từ năm 2016 đến 2019 trước khi bắt đầu tăng mạnh từ tháng 4/2020 theo xu hướng thị trường và đạt định vào tháng 6/2021. Ở thời điểm hiện tại (11/2021), cổ phiểu dòng ngân hàng đã tăng trở lại sau một đợt giảm và tích lũy đi ngang, kéo tổng vốn hóa nhóm ngành ngân hàng lên hơn 1.865 triệu tỷ đồng.

Định giá toàn ngành ngân hàng đạt đỉnh lịch sử vào tháng 4/2018 với mức P/B toàn ngành lên đến 3.42x trước khi giảm mạnh về khoảng 2.41x chỉ trong một tháng. Trong khi đó, trước thời điểm nhóm ngành ngân hàng bước vào sóng tăng mạnh từ tháng 4/2020, P/B toàn ngành đang ở mức rất hấp dẫn là 1.29x.

Hiện tại, P/B trung bình của ngành đã đạt 2.26x, cao hơn so với mức P/B trung bình của giai đoạn 2016- 2021 là 1.93x, nhưng dư địa tăng còn lớn, đặc biệt khi VN-Index tiếp tục tiến tới những đỉnh cao mới và vốn hóa ngành ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất thị trường, sự tăng trưởng vốn hóa của thị trường gắn liền mật thiết với tăng trưởng vốn hóa của ngành ngân hàng.

Hiện tại, so với mức định giá ngành ngân hàng của các nước khu vực châu Á, định giá ngành ngân hàng tại Việt Nam đang ở mức khá cao so với các nước khác. Tuy nhiên với những tin tích cực về hoạt động tăng vốn của các NHTM trong thời gian tới, chúng tôi tin rằng tỷ lệ P/B toàn ngành sẽ được cải thiện và quay về mức hấp dẫn hơn


VNIndex

1,241.81

8.43 (0.68%)

 
VNIndex 1,241.81 8.43 0.68%
HNX 308.4 2.44 0.79%
UPCOM 93.12 -0.51 -0.55%
26/05/2022
27/05/2022
30/05/2022
31/05/2022
01/06/2022
02/06/2022
03/06/2022
07/06/2022
09/06/2022
17/06/2022