MBS: Dự báo lợi nhuận quý II/2024, sự hồi phục đang dần rõ nét hơn

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Khác

Download : dubaokqkd-20240625-5698.pdf

Chúng tôi dự báo lợi nhuận toàn thị trường có thể đạt mức tăng 9,5% so với cùng kỳ trong quý II/2024 hỗ trợ bởi mức nền thấp cùng kỳ trong khi sản xuất và tiêu dùng có sự phục hồi nhẹ.

Lợi nhuận ngành ngân hàng được dự báo tăng trưởng chậm lại ở mức 12% (quý I/2024 tăng trưởng 14%). Các ngành đạt mức tăng trưởng lợi nhuận nổi bật gồm bán lẻ (tăng 379%), vật liệu cơ bản (tăng 63%) tới từ mức nền thấp năm ngoái.

Một số ngành ước tính tăng trưởng lợi nhuận giảm như Bất động sản KCN (giảm 26%) do mức nền cao năm ngoái hay dầu khí (giảm 2%) do kết quả kém tích cực ở các doanh nghiệp hạ nguồn.