MBS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu ACB

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaocapnhatacb-2936.pdf

Trong quý IV/2023, tổng thu nhập hoạt động của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB – sàn HOSE) đạt 8.378 tỷ đồng (tăng 5,7% so với cùng kỳ), trong đó thu nhập lãi thuần giảm 3% và thu nhập ngoài lãi tăng lần lượt 11,4% và 31,1%.

Thu nhập lãi thuần của ACB giảm nhẹ với nguyên nhân chính đến từ việc NIM tiếp tục giảm. Thu nhập ngoài lãi của TCB tăng trưởng chủ yếu đến từ lãi hoạt động đầu tư chứng khoán, trong khi hoạt động thu phí giảm 22%.

ACB tiếp tục trích lập 322 tỷ đồng trong quý IV/2023 (tăng 28%). Lợi nhuận sau thuế trong quý IV/2023 tăng 39,6% và lũy kế năm 2023 đạt 16.075 tỷ đồng (tăng 17%), cao hơn 3% so với dự báo gần nhất của chúng tôi và đạt 100% kế hoạch cả năm 2023.

Cuối năm 2023, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,21%, cao hơn so với mức 0,74% cuối năm 2022, song vẫn là một trong những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất toàn ngành. Nợ nhóm 2 tiếp tục giảm 13,3% so với quý liền trước và chiếm tỷ lệ 0,65%.

Trong năm 2023, ACB đã sử dụng hơn 1.287 tỷ đồng để xử lý nợ xấu (tăng 24,6% so với cùng kỳ, chiếm 71% tổng dư nợ trích lập trong kỳ). Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) đạt mức 91,2% tại cuối năm 2023.

Dự báo của chúng tôi dựa trên cơ sở: (1) tăng trưởng tín dụng đạt 16% trong năm 2024 và 15% trong 2025; (2) NIM sẽ được duy trì quanh mức 4,0-4,1%, tương đương cao hơn so với 2023 và thấp hơn mức đỉnh 2022. Chúng tôi cho rằng mặc dù môi trường lãi suất thấp được duy trì nhưng lãi suất cho vay cũng sẽ giảm để hỗ trợ nền kinh tế. Chúng tôi khuyến nghị mua đối với ACB và nâng giá mục tiêu 12 tháng lên 31.600 đồng/CP (tăng 9% so với dự báo gần nhất), tiềm năng tăng giá 14,7%, tỷ suất cổ tức 3,6%.