MBS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu NKG

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : sắt thép

Download : baocaocapnhatnkg-6609.pdf

Trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu và lợi nhuận ròng CTCP Thép Nam Kim (NKG – sàn HOSE) giảm lần lượt 30% và 88% so với cùng kỳ do giá bán và sản lượng giảm trên 15% trong bối cảnh nhu cầu đang ở mức thấp. Chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng 2023-2024 đạt mức 370 tỷ và 616 tỷ (tăng 67% so với năm trước) với động lực đến từ thị trường xuất khẩu.

Theo dự báo của chúng tôi, sản lượng xuất khẩu lần lượt đạt 603.992 tấn (tăng trưởng 20%) và 634.192 tấn (tăng trưởng 5%) vào năm 2023 và 2024. Sản lượng nội địa dự kiến duy trì ở mức 344.571 tấn (giảm 8%) và hồi phục lên 396.257 tấn (tăng trưởng 15%) nhờ thị trường bất động sản ấm lên. Lợi nhuận ròng của NKG có thể đạt 370 tỷ trong 2023 và tăng 67% trong 2024.

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NKG, giá mục tiêu 26.150 đồng/CP, tiềm năng tăng giá 20% với những lý do chính sau: (1) kỳ vọng thị trường xuất khẩu phục hồi và là động lực tăng trưởng chính trong 2023-204, (2) Lợi nhuận ròng quay trở lại mức dương đạt 370 tỷ trong 2023 và tăng trưởng 67% trong 2024. NKG đang giao dịch ở mức P/B <1 và còn thấp hơn mức P/B trung bình 2 chu kỳ gần nhất (1.2). Các rủi ro đối với khuyến nghị bao gồm: Nhu cầu xuất khẩu sụt giảm tại EU, Mỹ và thị trưòng BĐS nội địa phục hồi chậm hơn dự kiến. ><1 và còn thấp hơn mức P/B trung bình 2 chu kỳ gần nhất (1.2). Các rủi ro đối với khuyến nghị bao gồm: Nhu cầu xuất khẩu sụt giảm tại EU, Mỹ và thị trường bất động sản nội địa phục hồi chậm hơn dự kiến.