MBS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PHR

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Bất động sản

Download : baocaocapnhatphr-4699.pdf

Mặc dù triển vọng lợi nhuận 2023-2024 của Công ty cổ phần Cao su Phước Hoà (PHR – sàn HOSE) suy giảm, chúng tôi vẫn ưa thích cổ phiếu PHR cho mục tiêu đầu tư trung - dài hạn (tiềm năng tăng giá 27,8% bao gồm tỷ suất cổ tức).

Nguyên nhân: (1) Triển vọng ngành bất động sản KCN khởi sắc khi thu hút FDI sẽ tích cực hơn sau khi Việt Nam tăng cường hợp tác với Hàn Quốc, Singapore và Mỹ trong thời gian qua (2) Dự án KCN của PHR cũng như của NTC và VSIP có vị trí thuận lợi, được kỳ vọng nhanh chóng được lấp đầy do nguồn cung đất tại Bình Dương không còn nhiều (3) Tình hình tài chính lành mạnh, cổ tức cao đều hàng năm.

Chúng tôi khuyến nghị mua với giá mục tiêu 60.900 đồng/CP nhờ tiềm năng dài hạn của PHR trong bối cảnh ngành bất động sản KCN có dấu hiệu khởi sắc.