MBS: Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu DCM

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Phân bón - hóa chất

Download : baocaocapnhatdcm-3881.pdf

Chúng tôi khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu DCM với mức định giá 24.104 đồng/cổ phần với các luận điểm sau: (1) Nguồn lực tài chính mạnh, công ty đã trả hết nợ vay, cổ tức cao (2) Giá phân bón giảm làm giảm lợi nhuận.

Giá Urea trên thị trường thế giới tiếp tục giảm do nguồn cung từ Nga và Trung Quốc tăng. Giá Urea Cà Mau bán ra tháng 2/2023 đã giảm hơn 24% so với cuối năm 2022. Trong khi đó, giá khí nguyên liệu có xu hướng giảm chậm lại. Giá hợp đồng kỳ hạn dầu FO 180cst Singapore các tháng năm 2023- 2024 đã tăng khoảng 15% so với mức giá tương ứng tại thời điểm cuối năm 2022.

Quý IV/2022, giá phân bón điều chỉnh giảm nhưng Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM – sàn HOSE) vẫn tăng trưởng 11% về doanh thu, tương ứng 4.458,5 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận chỉ giảm 8,5% so với cùng kỳ, đạt 1.000,8 tỷ đồng. Nhờ kết quả rất tốt 3 quý trước, lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của DCM đạt 15.924,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 4.316 tỷ đồng, lần lượt tăng 67,4% và 137% so với năm 2021.

Tình hình kinh doanh năm 2023 của DCM không còn thuận lợi và duy trì lợi nhuận cao như năm 2022. Tuy nhiên, giá cổ phiếu đã giảm về mức chiết khấu trong khi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn ổn định.