MBS: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu TPB

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaocapnhattpb-8177.pdf

Dư nợ tín dụng của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã TPB – sàn HOSE) trong quý I/2024 giảm 3,3% so với đầu năm, với sự sụt giảm đồng thời của cả hai mảng dư nợ cho vay và trái phiếu doanh nghiệp (giảm 2%/giảm 23% so với cuối năm 2023).

Tuy nhiên, tín dụng được kỳ vọng sẽ đạt 16% cho cả năm 2024F, và 18% trong năm 2025F, dựa trên cơ sở việc hạ lãi suất cho vay góp phần kích thích lại nhu cầu tín dụng trong giai đoạn 2024-2025; mảng khách hàng doanh nghiệp – mảng đóng góp tăng trưởng chính trong năm 2023 được kỳ vọng tiếp tục dẫn dắt trong 2024; TPB có lịch sử tăng trưởng tín dụng ấn tượng trong nhiều năm.

Tỷ lệ nợ xấu quý I/2024 tăng 0,19% so với 2023, ghi nhận 2,23%, thấp hơn mức 2,48% của trung bình ngành (loại trừ NVB do outlier). Trong khi đó, tỷ lệ nợ nhóm 2/ tổng dư nợ ghi nhận mức 2,7%, giảm 12 điểm cơ bản so với 2023. Nợ xấu của TPB được kì vọng đã tạo đỉnh khi nợ xấu hình thành liên tục giảm từ quý II/2023 đến nay. Dư nợ nhóm 2 cũng đã tạo đỉnh trong quý III/2023 và đang có xu hướng giảm dần. Chính vì vậy, khi tín dụng tăng trưởng trở lại; kinh tế phục hồi; và Thông tư 02/2023/TT-NHNN được gia hạn, sẽ góp phần cải thiện khả năng trả nợ của người dân.

Dự báo của chúng tôi dựa trên cơ sở: dựa trên mức nền thấp của năm 2023 (2023 giảm 29%); tăng trưởng tín dụng đạt 16% trong năm 2024 và 18% trong 2025; NIM sẽ được duy trì quanh mức 4%, tương đương so với 2023 và NIM được cải thiện nhẹ trong 2025. Chúng tôi khuyến nghị trung lập đối với TPB với mức định giá 20.850 đồng/CP, cao hơn 4,8% so với dự báo gần nhất, do (1) điều chỉnh lợi nhuận sau thuế 2024/2025 tăng 6%/15% so với dự báo gần nhất, (2) Giá trị sổ sách được dung ở thời điểm trung bình 2024-2025 thay vì ở thời điểm cuối 2024 trước đó. Tiềm năng tăng giá 14,7% (đã bao gồm tỷ suất cổ tức 2.4%).