MBS: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu VPB

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaocapnhatvpb-3577.pdf

Tổng thu nhập hoạt động quý IV/2023 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã VPB – sàn HOSE) tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước nhờ thu nhập lãi thuần tăng 7,4%, trong khi đó thu nhập ngoài lãi giảm 7,5%. Đây là quý duy nhất trong năm 2023 ghi nhận thu nhập hoạt động và thu nhập lãi thuần tăng trưởng dương.

Luỹ kế cả năm 2023, thu nhập hoạt động giảm 13,9%. Chi phí trích lập dự phòng tăng 10,6% kéo lợi nhuận sau thuế giảm 48,9% đạt 8.640 tỷ đồng. Mức lợi nhuận sau thuế này chỉ đạt 45,8% kế hoạch cả năm và 68,2% dự báo gần nhất của chúng tôi.

Chúng tôi dự báo tổng thu nhập hoạt động 2024 tăng 42,7% nhờ thu nhập lãi thuần và ngoài lãi tăng mạnh lần lượt 47,1% và 28,2% trên nền thấp của 2023. Chi phí trích lập dự báo tăng 22,8% giúp lợi nhuận sau thuế đạt 16.422 tỷ đồng (tăng trưởng 90,1%).

Tại thời điểm cuối năm 2023, tỷ lệ nợ xấu và nợ nhóm 2 của VPB ở mức lần lượt 5,0% và 6,9%, cải thiện đáng kể so với quý I/2023: 6,2% và 8,2%, quý II/2023: 7,4% và 8,2%. Trong đó, nợ xấu của FE Credit ước tính ở mức 17,8% tại cuối 2023, giảm đáng kể so với cuối quý I/2023 là 22,6% và quý II/2023n là 28.4%. Tỷ lệ bao nợ xấu (LLR) của ngân hàng đạt mức 51,7%, giảm nhẹ so với cuối 2022 là 54,4%. NPL được dự báo sẽ giảm về mức 4,8% tại cuối năm 2024.

Chúng tôi duy trì khuyến nghị trung lập đối với VPB với mức định giá được nâng lên mức 22,250. Mức định giá này gia tăng chủ yếu phản ánh sự tăng lên khoảng 24.8% của VCSH nhờ thương vụ phát hành thành công 15% vốn điều lệ cho SMBC. Chúng tôi duy trì mức P/B mục tiêu là 1.1x cho VPB mặc dù chất lượng tài sản tại cuối 2023 được cải thiện đáng kể nhưng tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng.