SSI: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu TNH

Nguồn : SSI - CTCK SSI

Ngành : Y tế

Download : baocaocapnhattnh-9191.pdf

Trong quý IV/2022, Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH: HOSE) ghi nhận tổng số lượt khám chữa bệnh đã tăng lên. Doanh thu đạt 125 tỷ đồng (tăng 21% so với cùng kỳ), trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 43 tỷ đồng (tăng 33% so với cùng kỳ). Mặc dù giá khám bệnh tăng từ cuối tháng 8, biên lợi nhuận gộp vẫn ở mức 47% (một phần do lượng khám nội trú giảm).

Kế hoạch mở rộng rõ ràng cùng với mốc thời gian hợp lý hơn. Năm ngoái, TNH đã lên kế hoạch xây dựng đồng thời ba bệnh viện. Tuy nhiên, công ty đã điều chỉnh kế hoạch để tập trung vào hai bệnh viện: TNH Việt Yên và TNH Lạng Sơn với thời gian đi vào hoạt động dự kiến vào 2024 và 2025. Chúng tôi cho rằng, kế hoạch này phù hợp và chắc chắn hơn. Bệnh viện TNH Việt Yên có quy mô 300 giường bệnh đã khởi công xây dựng, dự kiến hoàn thành trong quý II/2024.

Lợi nhuận năm 2023 phụ thuộc vào hai bệnh viện hiện tại. Ban lãnh đạo dự kiến mức tăng trưởng doanh thu dao động khoảng 5-10% so với cùng kỳ. Chúng tôi ước tính doanh thu đạt 492 tỷ đồng (tăng 6,4% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng đạt 152 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ) – với giả định việc phát hành cổ phiếu thành công trong năm 2023 sẽ giúp công ty giảm gánh nặng nợ. Mặt khác, sau một thời gian được miễn thuế, cả hai bệnh viện sẽ chịu mức thuế suất cao hơn.

Chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu 1 năm đối với cổ phiếu TNH lên 38.000 đồng/cổ phiếu (từ 33.200 đồng/cổ phiếu) nhờ kế hoạch mở rộng tập trung hơn,cùng với việc khởi công xây dựng Bệnh viện Việt Yên và khởi động dự án Bệnh viện Lạng Sơn. Chúng tôi chưa đưa Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện Mắt vào định giá, do các dự án này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển. Với tiềm năng tăng giá là 3% từ mức giá hiện tại, chúng tôi nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu TNH lên trung lập.