BVSC: Khuyến nghị mua vào TCM

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Dệt may

Download : baocaocapnhatTCM.PDF

Chúng tôi đánh giá OUTPERFORM đối với cổ phiếu TCM ở mức giá mục tiêu 30.300 VND/cổ phiếu.

TCM: Khuyến nghị mua vào

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Thay đổi chiến lược mua nguyên liệu giúp hạn chế rủi ro về giá bông. Bông chiếm khoảng 60% giá vốn hàng bán của CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (mã TCM). Giá bông tăng mạnh đã khiến TCM chịu khoản lỗ lớn trong năm 2012 do chính sách mua nguyên liệu thiên về sử dụng hợp đồng tương lai. Việc thay đổi chiến lược mua nguyên liệu hiệu quả hơn với 30% dùng hợp đồng tương lai và 70% dùng hợp đồng giao ngay đã hạn chế đáng kể rủi ro về biến động giá nguyên liệu cho công ty trong điều kiện giá bông khá ổn định ở hiện tại.

Kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất. Hiện nay, tất cả các nhà máy của TCM đang hoạt động 100% công suất. Do đó công ty đang tiến hành xây dựng 4 nhà máy mới, bao gồm hai nhà máy may, một nhà máy đan kim và một nhà máy nhuộm trong giai đoạn 2014-2017 với tổng vốn đầu tư khoảng 30 triệu USD. Chúng tôi cho rằng, việc nâng cao năng lực sản xuất sẽ là động lực để TCM tăng trưởng doanh thu trong tương lai.

Biên lợi nhuận tiếp tục cải thiện. Chuỗi sản xuất khép kín giúp công ty chủ động nguyên liệu, thay đổi chính sách kiểm soát chi phí đầu vào cùng với các đơn hàng của Eland với tỷ suất lợi nhuận cao hơn ngày càng tăng trong tổng sản lượng may mặc của TCM sẽ giúp biên lợi nhuận gộp tiếp tục tăng. Biên lợi nhuận gộp năm 2014 ước tính lên 15,7% từ 13,5% trong năm 2013.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2014 ước tăng 46,8% đạt 84,7 tỷ đồng. TCM cho biết doanh thu 4 tháng đầu năm khoảng 862 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 52,6 tỷ đồng. Theo đó, chúng tôi ước tính doanh thu thuần 6 tháng đầu năm dự kiến ở mức 1.336 tỷ đồng (+11,6% cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế ước tính khoảng 84,7 tỷ đồng (+46,8% yoy). Doanh thu năm 2014 ước đạt 2.566 tỷ đồng (+0,4% cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế ước đạt 182 tỷ đồng (+47%) nhờ sản lượng tăng và biên lợi nhuận cải thiện.

Chúng tôi đánh giá OUTPERFORM đối với cổ phiếu TCM ở mức giá mục tiêu 30.300 VND/cổ phiếu dựa trên triển vọng khả quan về kết quả kinh doanh năm 2014 và cơ hội bứt phá khi hiệp định TPP đàm phán thành công. Ngoài ra, nếu dự thảo nới room được thông qua và room dành cho khối ngoại của TCM đã hết như hiện nay, cổ phiếu TCM sẽ dành được nhiều sự quan tâm từ NĐTNN. Rủi ro mà nhà đầu tư cần lưu ý là sự biến động bất thường của giá bông và việc công ty ngày càng phụ thuộc vào cổ đông lớn – đối tác E-land, song chúng tôi cho rằng TCM là doanh nghiệp có triển vọng tốt và đáng để xem xét cho danh mục đầu tư giá trị.