BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu BMP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Nhựa

Download : baocaocapnhatbmp-1968.pdf

Chúng tôi nâng giá mục tiêu dựa trên DCF cho BMP của CTCP Nhựa Bình Minh thêm 12,1% lên 80.895 đồng/cp (từ 72.159 đồng/CP trước đó), tương ứng với upside 29%. Giá mục tiêu tăng là do: (1) điều chỉnh tăng dự báo kết quả kinh doanh; và (2) sử dụng mức ERP ít thận trọng hơn là 10% (so với 11% trước đây).

Ở giá mục tiêu mới, chúng tôi đang định giá BMP ở mức P/E hợp lý cho 2023 là 10,0x. Duy trì khuyến nghị Outperform.

Ở mức giá hiện tại, BMP đang giao dịch ở mức P/E lần lượt là 7,8x (2023) và 7,3x (2024), theo chúng tôi là hấp dẫn, với: (1) mức trung bình 5 năm 11,5x; (2) triển vọng vững chắc nhờ vị thế đầu ngành; (3) bảng cân đối kế toán mạnh; và (4) suất cổ tức hấp dẫn.