BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu CTG

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaocapnhatctg-647.pdf

Ngân hàng Vietinbank đã công bố báo cáo tài chính quý II/2023 với tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt là 17.772 tỷ đồng (tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái) và 5.203 tỷ đồng (tăng trưởng 12%).

Kết quả kinh doanh của Vietinbank tăng trưởng đến từ thu nhập lãi thuần tăng 6,2%, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 14,4%, lãi từ hoạt động ngoại hối tăng 44,6%, lãi từ hoạt động khác tăng 60%.

Trong vài năm gần đây, Vietinbank đã thực hiện trích lập dự phòng mạnh mẽ và ghi giảm những tài sản nợ xấu ra khỏi bảng cân đối kế toán. Điều này tạo ra bộ đệm giúp cho Vietinbank tăng trưởng lợi nhuận trong những năm tới.

Cùng với đó, lãi suất giảm nhanh và kỳ vọng nền kinh tế phục hồi từ nửa cuối năm 2023 tạo ra động lực tăng trưởng cho ngành ngân hàng nói chung cũng như Vietinbank nói riêng. Vì vậy, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM cổ phiếu CTG với mức giá mục tiêu là 37.700 đồng/cp (cao hơn 15,6 % so mức giá đóng cửa tại ngày 07/8/2023 là 32.600 đồng/cp).