BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DGW và PET

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Download : baocaocapnhatnganhict-6691.pdf

Duy trì khuyến nghị Outperform đối với DGW mới mức giá mục tiêu theo Phương pháp DCF không đổi là 155.685 đồng/CP (Upside: 29,5%).

Đồng thời, khuyến nghị nhà đầu tư nên gia tăng tỷ trọng cổ phiếu PET khi mức giá hấp dẫn hơn.


VNIndex

1,195.53

-3.37 (-0.28%)

 
VNIndex 1,195.53 -3.37 -0.28%
HNX 281.19 2.31 0.82%
UPCOM 88.18 -0.41 -0.46%
05/07/2022
06/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
22/07/2022
25/07/2022
09/08/2022