BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DGW và PET

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Download : baocaocapnhatnganhict-6691.pdf

Duy trì khuyến nghị Outperform đối với DGW mới mức giá mục tiêu theo Phương pháp DCF không đổi là 155.685 đồng/CP (Upside: 29,5%).

Đồng thời, khuyến nghị nhà đầu tư nên gia tăng tỷ trọng cổ phiếu PET khi mức giá hấp dẫn hơn.


VNIndex

1,285.45

16.88 (1.31%)

 
VNIndex 1,285.45 16.88 1.31%
HNX 311.17 -2.12 -0.68%
UPCOM 94.95 0.17 0.18%