BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu HND

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Điện

Download : baocaocapnhathnd-1962.pdf

Chúng tôi dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND) trong năm 2023 lần lượt đạt mức 11.494 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái) và 539 tỷ đồng (giảm 1%). Sản lượng điện thương phẩm năm 2023 đạt mức 6.402 triệu kWh (tăng trưởng 5%), trong đó Qc được giao đạt mức 5.154 triệu kWh.

HND sẽ hoàn thành nghĩa vụ nợ vay vào năm 2024, giúp tăng hiệu quả hoạt động, giảm áp lực lãi vay và rủi ro chênh lệch tỷ giá cho Công ty. Ngoài ra, HND cũng sẽ hoàn thành nghĩa vụ khấu hao các hạng mục thiết bị máy móc vào năm 2026, giúp Công ty giảm khoảng 460 tỷ chi phí sản xuất hàng năm và cải thiện biên lợi nhuận.

Ngoài ra, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của HND trung bình đạt mức 1,3 – 1,5 nghìn tỷ/năm, hứa hẹn khả năng Công ty chi trả cổ tức cho các cổ đông có thể gia tăng mạnh mẽ trong những năm tới. Chúng tôi kỳ vọng HND sẽ chi trả cổ tức năm 2023-24 lần lượt ở mức 10% và 13% mệnh giá, tương đương suất cổ tức 6,7 - 8,7%.

Mặc dù còn gặp một chút khó khăn trong ngắn hạn ở tình hình cung ứng than cho sản xuất điện, chúng tôi vẫn ưa thích HND trong dài hạn nhờ: (1) tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ điện dự kiến khoảng 7-9%/năm trong các năm tiếp theo, đặc biệt khi miền Bắc gặp rủi ro thiếu điện từ nay đến 2025; (2) HND sẽ hoàn thành nghĩa vụ nợ vay vào 2024 và nghĩa vụ khấu hao các hạng mục chính vào năm 2026, giúp cải thiện hiệu quả hoạt động cho Doanh nghiệp, đồng thời hứa hẹn mức cổ tức chi trả cho cổ đông tỷ lệ cao trong thời gian tới; và (3) Công ty đang giao dịch ở mức định giá rẻ. BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM cho HND, mức giá mục tiêu là 19.912 đồng/cp (tiềm năng tăng giá 33,9%)