BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu MSN

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Download : baocaocapnhatmsn-4266.pdf

Với triển vọng kinh doanh ngắn hạn kém khả quan, P/E dự phóng của CTCP Tập đoàn Masan (MSN – sàn HOSE) hiện tại đang rất cao cho cả 2 năm 2023 và 2024, so với mức bình quân chỉ hơn 32x trong 5 năm trở lại đây.

Do đó, để có sự hài hoà giữa ngắn và dài hạn, trong lần cập nhật lần này, BVSC thêm vào 40% tỷ trọng cho phương pháp P/E (dựa trên EPS năm 2024) và 60% SoTP để đưa ra giá mục tiêu 84.100 đồng/CP, khuyến nghị OUTPERFORM.

Nhà đầu tư có thể chú ý tích lũy nếu giá cổ phiếu điều chỉnh về vùng hấp dẫn hơn khi thông tin kết quả kinh doanh các quý tới được công bố.