BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu MSN

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Tiêu dùng

Download : baocaocapnhatmsn-8061.pdf

CTCP Tập đoàn Masan (MSN – sàn HOSE) ghi nhận kết quả kinh doanh 2023 với doanh thu thuần 78.252 tỷ đồng (tăng 2,7% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số 419 tỷ đồng (giảm 88,3%).

Đây là mức lợi nhuận thấp nhất trong 10 năm trở lại đây của công ty khi sự tăng trưởng vững vàng của các mảng kinh doanh Tiêu dùng không thể bù đắp sự tăng mạnh của chi phí tài chính trong môi trường lãi suất và tỷ giá biến động, và kết quả kinh doanh kém khả quan của các mảng không cốt lõi, công ty liên kết.

Cuối quý IV/2023, nợ vay đến hạn trong 12 tháng tới của MSN là 8.963 tỷ đồng (giảm 62%) và chiếm 21,6% tổng dư nợ dài hạn (giảm 5.573 bps). Dưới góc nhìn thận trọng, BVSC cho rằng áp lực cơ cấu nguồn vốn đã qua thời điểm tồi tệ nhất và lạc quan đối với khả năng thanh toán của MSN trong 2024: (i) hệ số EBITDA trên phần nợ tới hạn cải thiện lên 1,6 lần; (ii) Tập đoàn sắp nhận được 250 triệu USD từ Bain Capital; và (iii) tổng tiền mặt gần 17.000 tỷ đồng.

BVSC dự báo năm 2024 doanh thu thuần hợp nhất đạt 90.417 tỷ đồng (tăng 15,5%) và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 1.651 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với nền thấp năm 2023.

Bằng phương pháp SOTP, BVSC xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu MSN là 93.200 đồng/CP và khuyến nghị OUTPERFORM. Chúng tôi cho rằng thời điểm khó khăn nhất về áp lực tài chính đã qua, và sự phục hồi mạnh mẽ về lợi nhuận của Tập đoàn, nhờ sự vững vàng của các mảng kinh doanh Tiêu dùng và chi phí lãi giảm, sẽ tạo động lực tích cực cho giá cổ phiếu trong năm 2024. BVSC cũng nhấn mạnh cổ phiếu MSN, bên cạnh một số blue-chips khác, có thể sẽ thu hút dòng tiền trong câu chuyện nâng hạng sắp tới của thị trường chứng khoán Việt Nam.