BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu NTL

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Bất động sản

Download : bvsc-bao-cao-lan-dau-ntl-12-2021-4210.pdf

BVSC sử dụng phương pháp định giá NAV, so sánh PE và PB để xác định giá trị hợp lý của NTL của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm.

Kết quả, giá trị hợp lý xác định của NTL là 55.960 đồng/CP tương ứng mức upside 25,2% so với giá đóng cửa ngày 16/12/2021, tương ứng với mức PB trailing và forward lần lượt là 2,5x và 2,0x.

Từ những đánh giá trên, BVSC cho rằng NTL là cơ hội hấp dẫn cho mục tiêu đầu tư 6 tháng với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận bền vững và mức định giá vẫn còn đang hấp dẫn. Với định giá theo bình quân gia quyền các phương pháp, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu là 55.960 đồng/CP.


VNIndex

1,243.59

10.21 (0.82%)

 
VNIndex 1,243.59 10.21 0.82%
HNX 309.14 3.18 1.03%
UPCOM 93.12 -0.51 -0.55%
26/05/2022
27/05/2022
30/05/2022
31/05/2022
01/06/2022
02/06/2022
03/06/2022
07/06/2022
09/06/2022
17/06/2022