BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu PNJ

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Vàng bạc

Download : baocaocapnhatpnj-1737.pdf

Với kết quả kinh doanh tháng 10/2022 đạt mức kỳ vọng, chúng tôi giữ nguyên dự báo kết quả kinh doanh 2022-2023 cho PNJ. Cụ thể, dự báo lợi nhuận ròng cho năm 2022-2023 lần lượt là 1.794 tỷ đồng (tăng mạnh 73,7% so với cùng kỳ năm trước) và 1.962 tỷ đồng (tăng trưởng 9,3%).

Ở mức giá hiện tại, PNJ đang giao dịch tại mức P/E lần lượt là 13,4x (giữa 2023) và 12,8x (2023), chiết khấu 25-29% so với trung bình 5 năm là 18,0x.

Chúng tôi ưa thích PNJ, vì: (1) độ tiếp xúc lớn và riêng biệt với tầng lớp trung lưu và giàu có đang phát triển ở Việt Nam, sẽ chống chịu tốt trước áp lực lạm phát lẫn suy thoái kinh tế từ các quốc gia khác; (2) sức mạnh bảng cân đối kế toán giúp hưởng lợi trong môi trường lãi suất tăng và biến động tỷ giá; và (3) định giá hợp lý. PNJ hiển nhiên là bên hưởng lợi chính từ sự hợp nhất ngành trong dài hạn. Đồng thời, duy trì khuyến nghị Outperform đối với cổ phiếu PNJ.