BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu POW

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Điện

Download : baocaocapnhatpow-4380.pdf

BVSC dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế sau cổ đông thiểu số của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (POW – sàn HOSE) trong năm 2023 lần lượt đat mức 28.032 tỷ đồng (giảm 1% so với năm trước) và 1.564 tỷ đồng (giảm 24%).

Dự phóng năm 2024, doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau cổ đông thiểu số đạt mức 30.554 tỷ đồng (tăng trưởng 9%) và 2.150 tỷ đồng (tăng trưởng 37% so với năm trước). Sản lượng điện lần lượt đạt mức 14.919 triệu kWh (tăng trưởng 5%) và 16.249 triệu kWh (tăng trưởng 9%).

Tình hình thuỷ văn El Nino cũng đem đến môi trường kinh doanh thuận lợi cho POW. Đồng thời, các nhà máy đã được đại tu/trung tu trong các năm vừa qua, tổ máy 1 tại NM Vũng Áng 1 đã phát điện trở lại sau thời gian dài gặp sự cố, sẽ là những yếu tố hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận của POW trong năm 2024.

Từ nay đến 2030, triển vọng tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ điện đạt khoảng 7–9%. POW với vị thế là nhà phát điện lớn thứ 5 cả nước, cùng với những dự án đang đầu tư xây dựng như NT3, NT4 và LNG Quảng Ninh sẽ là yếu tố hỗ trợ lợi nhuận trong trung và dài hạn.

Hiện tại, mức định giá của POW đang ở mức 14.000 đồng/cp (tiềm năng tăng giá 29,6%) – tương đương với mức P/E và EV/EBITDA forward 2024 là khoảng 15,3x lần và 5,1x lần. Do đó, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM dành cho cổ phiếu POW.