BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu QTP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Điện

Download : baocaocapnhatqtp-7582.pdf

BVSC dự báo năm 2023, CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) sẽ đạt doanh thu 12.298 tỷ đồng (tăng 1% so với năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế 892 tỷ đồng (tăng trưởng 15%).

Sản lượng điện có mức tăng trưởng nhẹ 1% - tương đương hiệu suất nhà máy 97%. Biên lợi nhuận ròng được mở rộng chủ yếu từ (1) chi phí khấu hao giảm 55 tỷ khi một số hạng mục hoàn thành nghĩa vụ khấu hao; và (2) chi phí lãi vay tiếp tục giảm 51 tỷ. EPS và DPS dự phóng lần lượt đạt 1.981 đồng/cp và 1.900 đồng/cp.

BVSC ưa thích QTP do: (1) nhu cầu tiêu thụ điện dự kiến tăng 7 - 9%/năm trong các năm tới, đặc biệt khi miền Bắc gặp rủi ro thiếu điện đến 2025; (2) QTP sẽ hoàn thành nghĩa vụ nợ vay vào 2024 và nghĩa vụ khấu hao máy móc vào năm 2026, giúp cải thiện hiệu quả hoạt động; (3) dòng tiền từ hoạt động kinh doanh rất khỏe, trung bình 1,8 – 2 nghìn tỷ/năm; và (4) suất cổ tức hấp dẫn ở mức 10,2% – 11,5%.

Cùng với đó, mức định giá của QTP hiện tại ở mức 23.500 đồng/cp (tiềm năng tăng giá 41,2%). Do đó, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM dành cho cổ phiếu QTP.