BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu TIP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Bất động sản

Download : baocaocapnhattip-5037.pdf

Chúng tôi đánh giá CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa (mã TIP) là doanh nghiệp hoạt động ổn định, tài chính lành mạnh, và có tài sản.

Công ty cũng có những định hướng tham vọng hơn trong đẩy mạnh sự phát triển thông qua tìm kiếm các dự án mới quy mô lớn như Xã lộ 25. Dự án khi được thực hiện sẽ tạo ra động lực tăng trưởng lớn cho Công ty đến 2030.

Ngoài ra, khoản tiền góp vốn đầu tư là 1.033,2 tỷ đồng nhận lại từ PAP sẽ tạo cơ hội cho TIP có thể xem xét các dự án tiềm năng tiếp theo.

Điểm hạn chế, theo BVSC: Khoản tiền đầu tư vào PAP khó khăn trong việc thu hồi; Dự án đóng góp cao trong định giá là KDC Núi Dòng Dài vẫn còn nhiều vướng mắc pháp lý. Do đó, các thay đổi liên quan đến khoản tiền đầu tư và dự án sẽ có tác động lên giá cổ phiếu.

Kết quả ước tính, theo cả hai trường hợp: Thu hồi được khoản đầu tư vào PAP, không bán cổ phần tại Phước Tân: 34.900 đồng/cp; upside 62%. Trường hợp khó khăn thu hồi khoản tiền đầu tư vào PAP, bán cổ phần tại Phước Tân: 30.165 đồng/cp; upside 40%.