BVSC: Khuyến nghị trung lập cổ phiếu DGW, giá mục tiêu 45.948 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Download : baocaocapnhatdgw-8603.pdf

CTCP Thế Giới Số (DGW – sàn HOSe) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2022 kém khả quan.

Cụ thể: Doanh thu thuần giảm mạnh 32,8% so với quý trước xuống 4.075 tỷ đồng (giảm 48,6% so với cùng kỳ năm trước), trong khi lợi nhuận ròng giảm 13,6% so với quý trước, đạt 155,8 tỷ đồng (giảm 52,4% so với cùng kỳ với nền so sánh cao), thấp hơn 22% so với dự báo của BVSC là 200 tỷ đồng (giảm 38,8% so với cùng kỳ).

Lũy kế 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của DGW đạt 22.059 tỷ đồng (tăng 5,2% so với năm trước) và 636,6 tỷ đồng (tăng trưởng 3,9%), hoàn thành 96%/ 94% dự báo tương ứng cho FY22 của BVSC.

Ở mức giá hiện tại, DGW đang giao dịch tại P/E 10,6x (cuối 2023), so với trung bình 5 năm là 12,6x. Theo BVSC, triển vọng ngắn hạn vẫn khó khăn do nhu cầu suy giảm.

Với kỳ vọng nhu cầu sẽ phục hồi lại trong nửa sau năm nay, chúng tôi giữ nguyên dự báo lợi nhuận ròng 2023 giảm 7,3% so với năm trước, đạt 5.402 tỷ đồng và dự báo doanh thu thuần ở mức 22.059 tỷ đồng (giảm 0,5%).

BVSC duy trì khuyến nghị Neutral đối với cổ phiếu DGW cùng mức giá mục tiêu không đổi là 45.948 đồng/CP (Upside: 11,3%).