BVSC: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu TNG

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Dệt may

Download : baocaocapnhattng-707.pdf

Sử dụng phương pháp FCFF và P/E để định giá mảng may, và phương pháp P/B để định giá mảng bất động sản, BVSC đưa ra mức giá mục tiêu là 21.430 đồng/CP đối với cổ phiếu TNG của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG.

Mức giá đóng cửa của TNG tại ngày 06/06/2023 là 20.400 đồng/cp tương ứng với tiềm năng tăng trưởng +5%, vì vậy chúng tôi đưa ra khuyến nghị NEUTRAL với TNG ở mức giá này.

TNG là cổ phiếu ngành Dệt may đáng chú ý trong thời gian tới vì: (1) doanh nghiệp có tệp khách hàng là đối tác chiến lược lâu năm, vì vậy khả năng duy trì đơn hàng tốt bất chấp thời điểm khó khăn chung của ngành; và (2) thông tin về ghi nhận doanh thu từ Khu công nghiệp Sơn Cẩm 1 có thể hỗ trợ về cả doanh thu và diễn biến giá cổ phiếu.