BVSC: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu VEA, giá mục tiêu 45.500 đồng/Cp

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ô tô

Download : baocaocapnhatvea-7355.pdf

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEA – UPCoM) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2022 mạnh mẽ: Lợi nhuận ròng tăng mạnh 33,8% so với cùng kỳ năm trước lên 2.512 tỷ đồng - mức kỷ lục theo quý mới, vượt 10% so với dự báo của BVSC là 2.291 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của VEA lần lượt đạt 4.748 tỷ đồng (tăng 18,1% so với năm trước) và 7.602 tỷ đồng (tăng 32,2%), vượt 3% so với dự báo tương ứng năm FY22 của chúng tôi.

Mặc dù kết quả kinh doanh quý IV/2022 vượt kỳ vọng của BVSC, chúng tôi duy trì dự báo lợi nhuận sau thuế năm FY23 cho VEA ở mức 7.513 tỷ đồng (giảm 1,2% so với năm trước) trong Cập nhật trước, do chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng đối với nhu cầu ngắn hạn với hàng hóa không thiết yếu.

Ở mức giá hiện tại, VEA đang giao dịch tại P/E 7,2x (cuối 2023) so với trung bình 5 năm là 9,4x. Kể từ Cập nhật gần nhất vào Tháng 11/2022, giá cổ phiếu VEA đã tăng 13,8%, do đó upside so với giá hiện tại khá khiêm tốn là 12,3%. BVSC hạ khuyến nghị xuống Neutral từ Outperform, trong khi duy trì giá mục tiêu là 45.500 đồng/cổ phiếu.

BVSC ưa thích với VEA với định giá hợp lý, bảng cân đối kế toán mạnh và suất cổ tức hấp dẫn. Ở mức giá hiện tại, suất cổ tức giai đoạn 2023-24 của VEA là rất hấp dẫn ở mức lần lượt là 10-14%.