FPTS: Khuyến nghị bán đối với cổ phiếu EID

Nguồn : FPTS - CTCK FPT

Ngành : Giáo dục

Download : baocaocapnhateid_TNKB.pdf

Việc đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông từ năm học 2020 – 2021 sẽ tác động tiêu cực đến mảng sách bổ trợ của CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (mã EID). 

Mảng sách bổ trợ sẽ không còn độc quyền kinh doanh tại miền Bắc. Dự báo sản lượng và doanh thu mảng sách bổ trợ của doanh nghiệp sẽ bị sụt giảm mạnh khi có các nhà xuất bản khác được vào làm mảng sản phẩm này.

Bên cạnh đó, giao dịch bình quân 30 phiên gần đây của EID là 1.600 cổ phiếu/phiên, việc mua bán cổ phiếu trên sàn với số lượng lớn là rất khó khăn.

Chúng tôi tiến hành định giá EID với mức giá hợp lý là 10.828 đồng/cp, thấp hơn giá trị đang giao dịch trên thị trường là 24%.

Chúng tôi ước tính doanh thu năm 2018 của EID đạt khoảng 614 tỷ đồng (tăng 8% so với năm ngoái), lợi nhuận sau thuế đạt 36,7 tỷ đồng (tăng trưởng 3,3%) tương tứng với mức EPS là 2.206 đồng/cp.

Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị bán đối với cổ phiếu EID.