MBS: Báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp - số quý II/2022

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Trái phiếu

Download : trai-phieu-3307.pdf

Trong bối cảnh Chính Phủ đang tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc phát hành cũng như giao dịch trái phiếu doanh nghiệp thông qua dự thảo sửa đổi lần 5 Nghị định số 153/2020/NĐCP, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp diễn ra tương đối trầm lắng trong nửa đầu năm.

Tổng khối lượng phát hành trong 6 tháng chỉ đạt hơn 183 nghìn tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2021. Kỳ hạn bình quân các trái phiếu phát hành trong kỳ là 3,2 năm, trong khi lãi suất bình quân là 6,4%/năm.

Trái phiếu của nhóm ngân hàng chiếm 49% lượng phát hành, tiếp sau đó là nhóm bất động sản với 24%.


VNIndex

1,269.18

-4.48 (-0.35%)

 
VNIndex 1,269.18 -4.48 -0.35%
HNX 297.94 -3.25 -1.09%
UPCOM 92.85 -0.22 -0.24%
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
14/09/2022
15/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022