MBS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PET

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Download : baocaocapnhatpet-7458.pdf

Quan điểm đầu tư: Lợi nhuận sau thuế Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HSX: PET) tăng lên chủ yếu nhờ vào sự suy giảm áp lực chi phí tài chính, tất toán mọi khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh.

Bên cạnh đó, doanh thu các mảng catering, hậu cần dầu khí trở lại mức tăng trưởng nhờ vào (1) Sự phục hồi của các dự án dầu khí thượng nguồn (2) PET ký kết được các hợp đồng dịch vụ mới.

Sau sự suy giảm của mức nền cao năm 2022, chúng tôi kỳ vọng thị trường ICT sẽ khởi sắc bắt đầu từ nửa cuối năm 2023 khi tình hình vĩ mô ổn định trở lại, lượng hàng tồn kho sẽ được giải phóng nhờ vào các chương trình khuyến mãi kích cầu.

Trong bối cảnh này, chúng tôi ưu tiên các doanh nghiệp là nguồn cung cho các nhà bán lẻ lớn và sở hữu cơ cấu tài chính lành mạnh. Chúng tôi khuyến nghị mua đối với Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HSX: PET) với mức giá mục tiêu là 29.800 đồng (Sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền)