MBS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVD

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Dầu khí

Download : baocaocapnhatpvd-261.pdf

Trong quý IV/2023, doanh thu của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (HOSE: PVD) tăng 19,8% so với cùng kỳ, chủ yếu tăng trưởng doanh thu mảng hoạt động cốt lõi là dịch vụ khoan (tăng 33,2%).

Biên lợi nhuận gộp mảng dịch vụ khoan tăng 9,5 điểm % svck do giá cho thuê giàn khoan tăng cao, đồng thời các chi phí vận chuyển giàn khoan được khách hàng chi trả. Trong kỳ, lợi nhuận gộp của PVD tăng 52,7% giúp lợi nhuận ròng đạt 195 tỷ đồng (tăng trưởng 262%).

Cho cả năm 2023, hiệu suất hoạt động giàn tự nâng của PVD đạt 97,8% (2022 đạt 84,5%), giá thuê giàn tự nâng trung bình đạt 78,7 nghìn USD/ngày (tăng 29,6%). Lũy kế cả năm 2023, PVD ghi nhận lợi nhuận ròng đạt 579 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ), cao hơn kỳ vọng và hoàn thành 117% dự phóng của chúng tôi.

Chúng tôi dự phóng lợi nhuận ròng năm 2024 - 2025 của PVD sẽ lần lượt đạt 967 tỷ đồng (tăng trưởng 66,9%) và 1.234 tỷ đồng (tăng trưởng 27,6%) với các động lực chính bao gồm: (1) Thị trường giàn khoan thế giới đi lên giúp hiệu suất hoạt động các giàn của PVD duy trì ở mức cao, ước tính ở mức 99,4% - 98,7% trong năm 2024 – 2025, giá thuê giàn khoan năm 2024 - 2025 ước tăng 20,7-5,2%; (2) Các giàn thuê mới trong năm 2024 góp phần khai thác thị trường Việt Nam và (3) PVD có thể cung cấp dịch vụ kỹ thuật giếng khoan cho các dự án thượng nguồn lớn trong nước như Lô B, Lạc Đà Vàng, Cá Voi Xanh và Sư Tử Trắng 2B.

Bên cạnh đó, việc đầu tư thêm giàn mới cũng có thể giúp PVD tăng cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế trong thời gian thị trường khoan khởi sắc và tăng lợi nhuận trong dài hạn, tuy nhiên hiện tại chúng tôi chưa đưa vào mô hình dự phóng do chưa đủ thông tin.

Chúng tôi sử dụng 2 phương pháp FCFF và P/B để đưa ra giá trị hợp lý của cổ phiếu PVD trong năm 2024 là 35.000 đồng/CP (tiềm năng tăng giá 22,8% so với giá đóng cửa ngày 16/2/2024, tăng 20,1% so với giá mục tiêu cũ), đồng thời khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu này.

Việc thay đổi giá mục tiêu này chủ yếu dựa trên việc: (1) Điều chỉnh tăng EPS 2024 - 2025 thêm 86 - 55% và (2) Chuyển định giá từ cuối năm 2023 sang cuối năm 2024. Rủi ro giảm giá bao gồm: (1) Giá cho thuê giàn khoan tự nâng thấp hơn dự kiến, và (2) Các hợp đồng cho thuê giàn khoan tại nước ngoài không diễn ra đúng như dự kiến, có thể gây ảnh hưởng tới chi phí kéo giàn.