MBS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu TPB

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaocapnhattpb-9497.pdf

Trong quý III/2023, tổng thu nhập hoạt động Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB – sàn HOSE) tăng 12% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ thu nhập ngoài lãi tăng mạnh 22%.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gấp 4 lần đã kéo lợi nhuận sau thuế giảm 26%, đạt 1.263 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Ngân hàng ghi nhận 3.969 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 16%, hoàn thành 57% kế hoạch cả năm.

Tính đến cuối quý III/2023, tín dụng tăng 7,2% so với đầu năm, trong đó dư nợ cho vay khách hàng tăng 11,8%, trong khi TPDN giảm mạnh 26,6%. Như vậy có nghĩa tín dụng quý III/2023 chỉ tăng 0,4% so với quý trước, đây cũng là một trong những quý có mức tăng trưởng tín dụng thấp nhất của TPB.

Chúng tôi dự báo tín dụng 2023 của TPB đạt 9,5%. NIM cải thiện nhẹ 10 điểm cơ bản so với quý II/2023 lên mức 3,64%. Nguyên nhân chủ yếu là do TPB bắt đầu hạ lãi suất huy động từ tháng 5/2023 đến nay, khiến chi phí huy động (CoF) giảm 11 đcb so với quý trước. Chúng tôi kỳ vọng NIM của TPB đã tạo đáy trong quý II/2023 và sẽ cải thiện trong thời gian tới (2023F: 3,7%; 2024F: 3,8%).

Tỷ lệ nợ xấu quý III/2023 của TPB tăng lên 3,0% từ mức 2,2% cuối quý II/2023 và 0,84% cuối năm 2022. Nợ nhóm 2 tăng 0,26% so với quý trước; chiếm 3,8% trên tổng dư nợ cuối quý III/2023. Mặc dù chi phí trích lập dự phòng tăng mạnh gấp 4 lần so với cùng kỳ, và dự phòng sử dụng để xử lý rủi ro nợ xấu giảm so với cùng kỳ nhưng tỷ lệ LLR suy giảm xuống còn 47% cuối quý III/2023 (quý II/2023: 61%; 2022: 135%).

Chúng tôi dự báo lợi nhuận của TPB sẽ tăng 25% so với cùng kỳ trong quý IV/2023 từ nền thấp cùng kỳ năm ngoái qua đó kéo lợi nhuận cả năm 2023 lên mức 5.875 tỷ đồng (giảm 6%).

Lợi nhuận sau thuế 2024 dự kiến sẽ tăng 12,6% nhờ (i) NIM cải thiện (tăng 10 đcb so với năm trước); và (iii) cầu tín dụng cải thiện (tăng 12%). Chúng tôi khuyến nghị mua với giá mục tiêu 19.200 đồng/cp. Rủi ro giảm giá: 1) Tăng trưởng tín dụng thấp hơn dự kiến, 2) NIM giảm nhanh hơn kỳ vọng.